N228 Montfoort

De provinciale weg N228 in de gemeente Montfoort krijgt in 2021 een grote onderhoudsbeurt over een lengte van circa 4 kilometer. Dit onderhoud betreft het gedeeltelijk vervangen van de fundering en het opnieuw asfalteren van de weg vanaf de rotonde Anne Franklaan (km 19,5) tot en met de scherpe bocht bij de Noord IJsseldijk (km 23,7). Tegelijkertijd voeren we een aantal aanpassingen uit op en om de weg. Op die manier kunnen we werk met werk maken en is er minder hinder voor de omgeving. De provincie Utrecht werkt in dit wegenproject nauw samen met de gemeente Montfoort en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.