N228 Montfoort

De provinciale weg N228 in de gemeente Montfoort krijgt in 2021 en 2022 een grote onderhoudsbeurt over een lengte van ongeveer 4 kilometer, vanaf de rotonde Anne Franklaan tot en met de scherpe bocht bij de Noord IJsseldijk. Tegelijkertijd voert de provincie Utrecht een aantal aanpassingen uit op en om de weg. Op die manier kunnen we werk met werk maken en is er minder hinder voor de omgeving. De provincie werkt in dit wegenproject nauw samen met de gemeente Montfoort en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.