Verkeerssituatie Bunnik-Houten

Het buitengebied tussen Bunnik en Houten moet leefbaar en aantrekkelijk blijven voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Er zijn verkeersproblemen in het gebied. Omdat 'niets doen' geen optie is, investeren de provincie Utrecht en de gemeenten Bunnik en Houten in veiligheid, bereikbaarheid en landschap.

Maatregelenpakket buitengebied

Om de verkeersdruk in het buitengebied tussen Bunnik en Houten te verminderen, hebben de provincie Utrecht en de gemeenten Bunnik en Houten in 2017 een verkeersplan (pdf, 1,4 MB) opgesteld. In het plan staan samenhangende maatregelen die de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in het gebied (zie kaart) verbeteren en het fietsgebruik bevorderen.

Kaart buitengebied Houten

Maatregelen

Hieronder houden we u op de hoogte van de actuele stand van de maatregelen.

Aanpak en planning

Over de maatregelen en de uitwerking hiervan zijn veel gesprekken gevoerd met bewoners en ondernemers uit de omgeving, die zitting hebben in diverse klankbordgroepen.

Voor het verder uitwerken van de maatregelen hebben de provincie en de gemeenten Bunnik en Houten op 20 maart 2018 een overeenkomst getekend. In februari 2019 hebben de provincie en de gemeenten Bunnik en Houten een Verklaring (pdf, 361 kB) opgesteld met daarin opgenomen de stand van zaken m.b.t. de uitwerking van de maatregelen. Deze is in februari 2019 gedeeld met de klankbordgroep en met andere bewoners, belanghebbenden en belangstellenden tijdens een inloopavond (pdf, 138 kB). Naar verwachting zijn de maatregelen van de provincie Utrecht medio 2020 klaar voor besluitvorming. Daarna zullen de relevante procedures worden opgestart die nodig zijn om de maatregelen te kunnen uitvoeren. De meest recente planning is per maatregel opgenomen bij het onderdeel Maatregelen.

Contact

Secretariaat van de afdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur

Telefoon: 030 258 90 12
E-mail: secretariaat_12@provincie-utrecht.nl