Aanpak Stikstof

Papendorp helikopterview

De landelijke problematiek rondom stikstofuitstoot raakt ook Utrecht. De provincie is bevoegd gezag voor vergunningverlening, maar is ook verantwoordelijk voor het herstel en behoud van stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. In de aanpak van stikstof werken we samen met onze partners, andere provincies én het Rijk om te komen tot oplossingen. Deze samenwerking heeft geresulteerd in nieuwe beleidsregels. De regels gelden als u een vergunning nodig heeft voor handelingen die schadelijk kunnen zijn voor een beschermd natuurgebied. Dit zijn met name activiteiten waarbij stikstof vrijkomt.

 

Meer over aanpak stikstof

Snel naar

Nieuws

Meer nieuws
Meer nieuws

Contact

Specifiek Utrechtse vragen kunt u mailen naar stikstof@provincie-utrecht.nl