Aanpak stikstof

De problemen met de uitstoot van stikstof raken ook de provincie Utrecht. Wij zijn bevoegd gezag voor vergunningverlening, maar ook verantwoordelijk voor het herstel en behoud van stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. 

Het Utrechtse landelijk gebied staat onder druk. Er spelen veel opgaven zoals het tegengaan van bodemdaling, klimaatverandering en stikstof, een goede waterhuishouding, natuurbeheer, verduurzaming landbouw, woningbouw en energietransitie. Aan ons de taak om te zorgen voor een goede balans tussen landbouw, natuur, water, cultuurhistorie, wonen en recreatie. Niet alleen voor nu, maar ook voor in de toekomst. 

Uitgelicht

Snel naar

De toekomst van het Utrechtse landelijk gebied.

Nieuws

Meer nieuws
Meer nieuws

Contact

Vragen over de aanpak van stikstof: taskforce.stikstof@provincie-utrecht.nl 

Vragen over vergunningverlening: stikstof@provincie-utrecht.nl 

Vragen over gebiedsgerichte aanpak en werkateliers: aanpak-stikstof-utrecht@provincie-utrecht.nl