Veelgestelde vragen Programma Aanpak Stikstof

Hier vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen die tijdens de webinar 'Actualiteiten in het landelijk gebied; van stikstof tot kringlooplandbouw' van 4 februari 2022 zijn gesteld.
De vragen zijn onderverdeeld in gebiedsgerichte aanpak, vergunningen, instrumentarium, stikstofemissies en overige vragen.

Gebiedsgerichte aanpak

Vergunningen

Instrumentarium

Wat is er bekend over stikstofemissies in Utrecht?

Overige vragen

Vragen en antwoorden gebundeld als pdf bestand