Faunapassages en ecoducten

In de provincie Utrecht lopen veel snelwegen, spoorlijnen en kanalen dwars door de natuur. Daardoor kunnen dieren niet goed van het ene naar het andere natuurgebied komen. Voor veel plant- en diersoorten is dit een probleem. Want in kleine en geïsoleerde natuurgebieden kunnen zij niet overleven.

Om de dieren te helpen legt de provincie daarom ecoducten, faunatunnels en andere faunapassages aan. Dat zijn bruggen en tunnels speciaal voor dieren. Zo verbinden we natuurgebieden en kunnen dieren makkelijk naar andere gebieden gaan. Ook zijn er zo minder aanrijdingen met dieren. Dat is veiliger voor de dieren én voor automobilisten.

Aanleg van nieuwe ecoducten en faunapassages

Wij leggen ecoducten en faunapassages zoveel mogelijk aan als we toch al met een weg of gebied aan de slag gaan. Zo is er zo min mogelijk overlast voor reizigers. Ook Rijkswaterstaat, ProRail, gemeenten en waterschappen bouwen ecoducten en faunatunnels.

Onderzoek naar gebruik

Uit onderzoek blijkt dat dieren veel gebruik maken van ecoducten en andere faunapassages. Dat is bijvoorbeeld te zien in een film uit 2015, gemaakt in de tunnels voor klein wild onder de N225 bij Amerongen en Elst. 

Kleine faunatunnel Onderlangs Amerongen - Elst.

Net buiten de provincie Utrecht ligt het ecoduct Zwaluwenberg over de A27. Dit ecoduct verbindt het Gooi met de Utrechtse Heuvelrug. Hier wordt onderzoek gedaan naar de genetische effecten op populaties.

Nieuws