Provinciaal Sportakkoord Utrecht

Veel  landelijke en Utrechtse organisaties hebben vergelijkbare ambities voor sport en bewegen. Samenwerking en bundeling van krachten helpen ons om deze ambities te realiseren. Daarom heeft de provincie Utrecht het initiatief genomen om een Provinciaal Sportakkoord Utrecht op stellen samen met haar partners. Op 17 februari 2022 is het Provinciaal Sportakkoord Utrecht door 55 organisaties ondertekend, waaronder gemeenten, sportorganisaties, onderwijs- en zorginstellingen. Samen gaan we zorgen dat de sport en bewegen in de provincie Utrecht toekomstbestendig wordt, nog meer mensen bereikt en een integraal onderdeel van de maatschappij blijft.

Provinciaal Sportakkoord Utrecht

De vier thema's van het Sportakkoord

Snel naar

 • Sport en bewegen in de openbare ruimte

  Sporten en bewegen gebeurt niet alleen op het sportpark of in de sportschool. Steeds meer worden de openbare parken, pleinen en natuurgebieden een onderdeel van onze sportroutines. Maar om te zorgen dat deze openbare ruimtes optimaal ingericht en uitnodigend zijn om veilig en met plezier te kunnen sporten en bewegen, zijn verbeteringen nodig. Daar richten we ons op in dit thema.

  Skaters op een skatebaan
 • Duurzame sport

  Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker thema. Sport kan een bijdrage leveren om de doelstellingen op het gebied van CO2-reductie, klimaatadaptatie en biodiversiteit te halen. Door een voorbeeld- en trekkersfunctie te nemen, door accommodaties duurzaam in te richten en door de sport veilig en gezond. Maar ook de sport zelf moet duurzaam, betaalbaar, veilig en gezond blijven.

  hockeyers op een kunstgrasveld
 • Inclusieve sport

  Iedereen is welkom in de sport. Maar toch zijn er groepen die drempels ervaren om te gaan of blijven sporten en bewegen. De aanleidingen zijn per groep verschillend. Dit kan zijn door een gebrek aan passend aanbod, een sfeer die niet verwelkomend aanvoelt, de taal niet gesproken wordt of de kosten te hoog zijn. In dit thema werken we aan een inclusieve sport waar iedereen terecht kan en zich thuis voelt.

  scrum van een sportteam
 • Gezondheid en preventie

  Als de afgelopen jaren ons iets geleerd hebben, is het wel dat voorkomen beter is dan genezen. We willen zorgen dat Utrechters zo fit en gezond mogelijk zijn. Dit om uitval door fysieke of mentale klachten te voorkomen. Zo zorgen we dat we niet alleen maar sterker uit de coronapandemie komen, maar zelfs een gezonde maatschappij krijgen.

  klimmer tegen wand klimhal

Nieuws