Dag van de Utrechtse Kwaliteiten 2022

Op deze pagina

Ondersteboven! De Utrechtse ondergrond als basis voor ontwikkelingen in onze provincie

Datum en tijd: vrijdag 14 oktober 2022, 9.00 – 17.00 uur
Locatie: Park Vliegbasis Soesterberg

Op vrijdag 14 oktober 2022 organiseert de provincie Utrecht de Dag van de Utrechtse Kwaliteiten. Het thema van deze dag is ‘Ondersteboven!’ en gaat over hoe de Utrechtse ondergrond, met haar bodem- en watersysteem, dé basis is waarop al het menselijke ingrijpen plaatsvindt. Of het nu woningbouw is, of landbouw, de energietransitie, transport, recreatie of natuur.

Tegelijkertijd zien we steeds vaker dat dit bodem- en watersysteem tegen grenzen aanloopt. Bodemdaling is inmiddels een bekend probleem, maar ook het voorkomen van wateroverlast wordt een steeds grotere opgave. Onder andere omdat er grotere hoeveelheden neerslag in één keer vallen en bestaande afvoerkanalen, zoals het Amsterdam Rijnkanaal, hierdoor overbelast raken.

Urgente vraagstukken

We merken steeds vaker de effecten van klimaatverandering op het bodem- en watersysteem, zoals overstromingen, droogte en het dalen van de grondwaterstand. Drinkwaterbeschikbaarheid wordt minder vanzelfsprekend door toename van de vraag, een dalend grondwaterpeil en concurrentie met energieopslag in de bodem. En dit is slechts een handvol van de vraagstukken waarvan de urgentie alsmaar groeit.

Aandacht voor het bodem- en watersysteem

De vraag rijst dan ook of het bodem- en watersysteem wel de aandacht krijgt die het nodig heeft om een duurzame, toekomstbestendige provincie te realiseren. Op welke manier geven we onze grote, regionale opgaven vorm zodat we geen nieuwe problemen creëren? Op vrijdag 14 oktober 2022 staat die vraag centraal op de Dag van de Utrechtse Kwaliteiten.

In een prikkelend en inspirerend programma gaan we in gesprek over de urgentie van een andere kijk op de ondergrond. En over hoe we de kansen die de ondergrond biedt, kunnen verzilveren in de verschillende ontwikkelingen waar we aan werken.

Programma

9.30 uur
Opening, met een schets van de nationale en provinciale opgaven, Havenstad Amsterdam als voorbeeld van klimaatbestendig ontwerpen en een slotstuk gericht op droomscenario's en toekomstdenken.

12.30 uur
Lunch

13.30 uur
Middagprogramma met deelsessies

16.30 uur
Afsluiting, opbrengsten en borreltijd

Klik op de knop 'Meer informatie over het programma' voor een gedetailleerde beschrijving van het programma.