Nieuwe functies op vrijkomende agrarische bedrijfspercelen

Door de schaalvergroting in de landbouw verliezen veel landbouwbedrijven hun agrarische functie. De bedrijfswoning houdt dan vaak een woonfunctie. Het ruimtelijk beleid van de provincie biedt ruimte voor nieuwe functies voor de andere bedrijfsgebouwen. Dat vraagt doorgaans wel een tegenprestatie, zoals sloop van een deel van de bebouwing: voor wat hoort wat. Ook andere vormen van kwaliteitswinst zijn mogelijk.

Contact

Projectleider Maarten Buruma

Telefoon: 030 258 32 47
E-mail: maarten.buruma@provincie-utrecht.nl