Ringpark

Meer woningen, een sterke toename van mobiliteit en grote transities zoals de energietransitie. Hoe zorgen we ervoor dat deze opgaven niet ten koste gaan van het landschap en een gezonde leefomgeving, maar er juist aan bijdragen. Hoe benutten we de kansen van deze grote transities optimaal? Het Ringpark, een inspirerend concept, helpt tot de juiste balans te komen. Het biedt een nieuw integraal perspectief voor de relatie tussen stad en land, waarin ruimtelijke kwaliteit centraal staat. “Groen groeit mee.”

Drie sporen

Snel naar

Ringpark magazine en een korte impressie Ringparkconferentie

Snel naar

Contact

Bertus Cornelissen
Telefoon: 030 258 29 85 
E-mail: bertus.cornelissen@provincie-utrecht.nl