Cijfers in beeld

Het is belangrijk om actuele en eenduidige informatie over de woningmarkt te hebben en een toegankelijk systeem waar deze data ontsloten wordt.

Monitoring en ontwikkelingen op de woningmarkt in gaten houden, is belangrijk voor het maken van de juiste keuzes. Het gaat dan om monitoring van woningmarktgegevens, zoals woningvoorraad en demografische gegevens, maar ook om de inventarisering van de plancapaciteit van de gemeenten in verband met mogelijke toekomstige woningbouwlocaties. Het resultaat is bruikbare output om mee bij te sturen in gemeentelijke woningbouwprogramma’s.

Nieuws

Snel naar