Programma Versnelling Woningbouw

Met het Programma Versnelling Woningbouw 2021 – 2024 (PDF, 4.18 MB) pakt de provincie Utrecht haar rol als stimulator en facilitator om de woningproductie op te voeren.

We helpen gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars om woningbouwprojecten van de planfase naar de uitvoering te brengen. Hierbij werken we in drie regio’s: Amersfoort, Foodvalley en U16, het samenwerkingsverband tussen 16 gemeenten in en om Utrecht. 

Onze regiocoördinatoren slaan de brug tussen marktpartijen, overheid en corporaties. Zij kijken wat er nodig is om woningbouwprojecten vlot te trekken en knelpunten weg te nemen. Dit kan zijn op het gebied van kennis en expertise, extra capaciteit en in sommige gevallen een financiële constructie.

Subsidies en ondersteuning

Subsidies en ondersteuning worden verstrekt in het kader van de Uitvoeringsverordening Versnelling Woningbouw 2021-2024. Aanvragen komen in overleg met een regiocoördinator tot stand. Samen met de aanvrager bekijkt deze wat het knelpunt is, hoe dit opgelost kan worden en welke rol de provincie en andere partijen op zich kunnen nemen. Wanneer hierover overeenstemming is bereikt, gaat de aanvrager naar de pagina Uitvoeringsverordening Subsidie Versnelling Woningbouw 2021-2024 in het subsidieloket om het aanvraagformulier in te vullen.

Nieuwsbrief Versnelling Woningbouw

Meld u aan voor de nieuwsbrief Versnelling Woningbouw

Nieuws

Snel naar

Bekijk de video's Challenge Middenhuur

Contact

Neem contact op met onze regiocoördinatoren om kennis te maken:

Heeft u een vraag die niet specifiek over een van bovengenoemde regio's gaat of weet u niet zeker welke regiocoördinator u het beste kunt benaderen, stuur dan een e-mail naar versnellingwoningbouw@provincie-utrecht.nl.