Programma Versnelling Woningbouw

Met het Programma Versnelling Woningbouw 2021 – 2024 pakt de provincie Utrecht haar rol als stimulator en facilitator om de woningproductie op te voeren. We helpen gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars om woningbouwprojecten van de planfase naar de uitvoering te brengen. Hierbij werken we in drie regio’s: Amersfoort, Foodvalley en U16, het samenwerkingsverband tussen 16 gemeenten in en om Utrecht. 

Onze regiocoördinatoren slaan de brug tussen marktpartijen, overheid en corporaties. Zij kijken wat er nodig is om woningbouwprojecten vlot te trekken en knelpunten weg te nemen. Dit kan zijn op het gebied van kennis en expertise, extra capaciteit en in sommige gevallen een financiële constructie.

Bekijk de video's Challenge Middenhuur

Contact

Neem contact op met onze regiocoördinatoren om kennis te maken:
Menno Smit, coördinator regio U16: menno.smit@provincie-utrecht.nl, 06 18 30 04 85
Jannine Wessels-Martens, coördinator regio Foodvalley: jannine.wessels@provincie-utrecht.nl, 06 18 30 05 33
Nicoline Hanny, coördinator regio Amersfoort: nicoline.hanny@provincie-utrecht.nl, 06 11 86 86 13

Nieuws

Snel naar