Stimuleren woningmarkt

Naast voldoende woningen is de kwaliteit van de te bouwen woningen belangrijk. Iedereen in onze provincie moet een woning kunnen vinden die past bij de persoonlijke voorkeur, gezinssituatie en portemonnee. Daarbij is het streven naar een inclusieve samenleving, bijvoorbeeld door menging van typen woningen en woonmilieus in stadsdelen, wijken en kernen. Ook het onderwerp circulariteit moet meegenomen worden bij het stimuleren van de woningmarkt, denk hierbij aan verschillende vormen van woningbouw, zoals bijvoorbeeld houtbouw.

De provincie werkt met diverse partijen aan voldoende en divers aanbod voor iedereen. Hiermee hebben we aandacht voor het tekort aan woningen in het sociaal en middenhuursegment. Daarnaast is het ook belangrijk om de doorstroming op de woningmarkt te stimuleren en vernieuwend opdrachtgeverschap te ondersteunen.

Nieuws

Snel naar