Beleidskaders en financiële kaders

De hoofdpunten van het provinciale beleid staan in het coalitieakkoord. Provinciale Staten (PS) leggen de beleids- en financiële kaders vast. Het college van Gedeputeerde Staten (GS) stuurt op het realiseren van de doelstellingen en legt daarover verantwoording af aan PS.

Hieronder vindt u een chronologisch overzicht van alle beleids- en financiële kaders.

Chronologisch overzicht van alle kaders

Nieuws

Snel naar