Curriculum Vitae (CV) Hans Oosters

J.H. (Hans) Oosters (1962, PvdA) is sinds 1 februari 2019 commissaris van de Koning in de provincie Utrecht. Daarvoor was hij dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (Rotterdam 2005-2019). Vanaf 2015 was hij voorzitter van Unie van Waterschappen (de koepelorganisatie van de waterschappen).

De heer Oosters studeerde staats- en bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij was gemeenteraadslid en fractievoorzitter in Gouda, voorzitter van het Intergemeentelijke Samenwerkingsorgaan Midden Holland (ISMH) en burgemeester van de gemeenten Bergambacht (2000-2005) en Ouderkerk (waarnemend 2004-2005). Bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) was hij secretaris van het bestuur en de directieraad.

Als voorzitter van de Unie van Waterschappen heeft de heer Oosters zich ingespannen voor de bevordering van de samenwerking tussen gemeenten, provincies en waterschappen, om gezamenlijk grote maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Met de totstandkoming van het Inter Bestuurlijk Programma (IBP) heeft de Rijksoverheid zich aangesloten bij deze samenwerking. Samen wordt onder meer gewerkt aan de energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie.

Privé

Hans Oosters is getrouwd en heeft drie kinderen.