Wees weer welkom in ons OV!

19 september 2021

Ik zie het dagelijks weer toenemen: het aantal mensen op straat, in winkels, op kantoor en op de fiets. En ik kan je niet zeggen hoe blij het me maakt. Hoe lang keken we allemaal uit naar het begin van het ‘post-corona’ tijdperk?

Gedeputeerde Arne Schaddelee bij vernieuwde Nelson Mandelabrug, Utrecht
Arne Schaddelee bij de pas geopende busbaan in de Dichterswijk, Utrecht

Ook in ons openbaar vervoer neemt het aantal reizigers toe. Momenteel zitten twee van de drie passagiers van voor corona weer in de bussen en trams. Een flinke toename in vergelijking met begin 2021, tijdens de lockdown, toen dit nog maar de helft van nu was. Vervoerders Syntus en U-OV verwachten dat stapsgewijs de reizigers verder terugkeren. We herstellen, maar wanneer we weer bij het oude normaal zijn, weet nog niemand.

Dienstregeling 2022

Met de dienstregeling 2022 die eind dit jaar in zal gaan, bieden we onze reizigers dezelfde service als nu. De bussen en trams blijven in de regel even vaak rijden en over dezelfde routes. Ondanks de negatieve effecten van corona op het openbaar vervoer houden we het huidige niveau in stand. En daar ben ik best wel trots op. Utrecht is de enige vervoerregio waar dit is gelukt!

Er is in dit coronajaar nauwelijks gesneden in het aanbod van het openbaar vervoer (ruim 90 procent is blijven rijden voor gemiddeld ongeveer de helft van de reizigers). Heel soms is de frequentie op heel rustige momenten lager geworden. Om ons netwerk in stand te houden, konden we niet anders dan hier en daar op rustige momenten in avonden en weekenddagen een (deel van een) lijn schrappen. Dat deden we alleen op de plekken waar we de reiziger een alternatief konden bieden, bijvoorbeeld met andere lijnen en een overstap of flexbussen. We hebben bewust gekozen voor het in stand houden van ons netwerk. Alle plekken die voorheen bereikbaar waren met openbaar vervoer, zijn dat nog steeds. Knap dat dit ons samen met de vervoerders is gelukt.

Wees welkom!

Ook volgend jaar blijft de dienstregeling dus op peil, mede dankzij de tijdelijke coronasubsidie van het rijk die is verlengd. Door het aanbod intact te laten, kunnen reizigers – ook nadat de coronabeperkingen achter de rug zijn - snel en gemakkelijk gebruik blijven maken van het Utrechts openbaar vervoer. En zodra het kan qua reizigersgroei, breiden we het aanbod waar nodig ook weer uit. Wees welkom!

Arne Schaddelee
september 2021

Mail uw suggesties naar miranda.mens@provincie-utrecht.nl.