Gedeputeerde Hanke Bruins Slot

Het is belangrijk dat de provincie Utrecht een plek blijft, waarin alle inwoners goed en gezond kunnen leven, wonen en werken. Daarom moeten we zuinig zijn op onze natuur, landbouw en water in onze provincie. Ik ga aan de slag om meer natuur aan te leggen. Ook wil ik aan de slag gaan om te ondersteunen bij de omslag naar kringlooplandbouw op basis van een rendabele bedrijfsvoering, met een sterkere verbinding tussen stad en land en tussen boer en consument.

Nieuws

Contact

Bezoekadres

H.G.J. Bruins Slot (Hanke)
Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht

Secretariaat

Netty Slok
Telefoon: 030 258 3636
E-mail: secretariaatbruinsslot@provincie-utrecht.nl

Perswoordvoerder

De perswoordvoerder is het aanspreekpunt voor pers- en mediacontacten. Voor algemene vragen kunt u terecht bij het secretariaat.

Ruben Kroeze
Mobiel: 06 40 97 18 49
E-mail: ruben.kroeze@provincie-utrecht.nl