Nevenfuncties gedeputeerde

Als openbaar bestuurder handelen de leden van Gedeputeerde Staten open en integer. In dit register is een lijst van de nevenfuncties van het dagelijks bestuur opgenomen. Nevenfuncties uit hoofde van het ambt op portefeuilleniveau.

Integriteit

De provincie Utrecht voert een integriteitsbeleid, de belangrijkste regels over integriteit staan in de provinciewet.Daarnaast zijn er gedragscodes opgesteld voor de leden van Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning.