Nevenfuncties gedeputeerde

Als openbaar bestuurder handelen de leden van Gedeputeerde Staten open en integer. Op deze pagina vindt u  een lijst van de nevenfuncties van het dagelijks bestuur. Nevenfuncties uit hoofde van het ambt op portefeuilleniveau. Nevenfuncties op persoonlijke titel vindt u op de persoonlijke pagina's van de leden van Gedeputeerde Staten.

Integriteit

De provincie Utrecht voert een integriteitsbeleid, de belangrijkste regels over integriteit staan in de provinciewet.Daarnaast zijn er gedragscodes opgesteld voor de leden van Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning.