Nelly de Haan-Mourik

Nelly de Haan-Mourik

Statenlid sinds 26 maart 2015.
Logo Christenunie

Mijn thema's

  • Bestuur
  • Cultuur en Erfgoed
  • Energietransitie
  • Kleine Kernen
  • Mobiliteit
  • Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling

Sprekersfragmenten

Bekijk alle sprekersfragmenten van Nelly de Haan-Mourik. Deze videofragmenten zijn opgenomen tijdens de Statenvergaderingen en zijn op datum terug te vinden in het Stateninformatiesysteem van Provinciale Staten Utrecht.

Nevenfuncties

  • Secretaris MR - Basisschool 't Zwaluwnest

Over mij

 

"Utrecht is in allerlei opzichten een prachtige provincie. Ik wil me, namens de ChristenUnie, inzetten voor een waardevolle provincie, waarin iedereen meetelt en meedoet, waar respect en verdraagzaamheid de grondtoon zijn. Ik wil me inspannen voor een fijn (t)huis voor iedereen.

De ChristenUnie heeft hart voor de schepping. Ik zet me daarom in voor een klimaatrechtvaardige energietransitie, voor kringloopbouw, natuurontwikkeling en goed natuurbeheer. De provincie Utrecht is druk en vol. Daarom wil de ChristenUnie echt werk maken van fiets en OV als volwaardige alternatieven voor de auto, schoner, slimmer en gezonder! Tenslotte verdient ons cultureel erfgoed echt 'n duurzame investering!"

Mijn favoriete plek in de provincie Utrecht is...

een combinatie van de Amersfoortse OLV - een prachtige toren (zonder kerk), een icoon in Eemland. En de Eem- en Arkemheenpolder in 'mijn achtertuin', uitwaaien en speuren naar vogels.

In mijn vrije tijd houd ik mij graag bezig met:

ik geniet van sportwedstrijden (voetbal en volleybal) van de kinderen. Daarnaast doe ik met veel plezier een aantal vrijwilligerstaken in de kerk. Ontspanning is koffie en uitgebreid de papieren krant, een concert, een stad bezoeken en (gepland en ongepland)  altijd aan het speuren naar vintage vondsten voor in huis.