Het werk van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Utrecht bestaan uit 49 Statenleden. Samen zijn zij de volksvertegenwoordiging van alle Utrechtse inwoners in het provinciebestuur. De Statenleden worden iedere 4 jaar rechtstreeks door de Utrechtse bevolking gekozen.

Provinciale Staten (PS) stellen de hoofdlijnen van het provinciale beleid vast en nemen de belangrijkste beslissingen. Gedeputeerde Staten (GS) vormen het dagelijks bestuur van de provincie en voeren het beleid uit. Provinciale Staten controleren of Gedeputeerde Staten het beleid goed uitvoeren.

Wat kunt u zelf doen?

Provinciale Staten behartigen als volksvertegenwoordigers de belangen van de inwoners van de provincie Utrecht.

De leden van de Provinciale Staten zijn de ogen en oren van de regio Utrecht en staan open voor signalen om te weten wat er speelt in de samenleving. Uw mening telt.

Wat kunt u zelf doen?