Het werk van Provinciale Staten

Provinciale Staten van Utrecht bestaan uit 49 zetels en 48 Statenleden. Samen zijn zij de volksvertegenwoordiging van alle Utrechtse inwoners in het provinciebestuur. De Statenleden worden elke vier jaar rechtstreeks door de Utrechtse inwoners gekozen.

Provinciale Staten (PS) stellen de hoofdlijnen van het provinciale beleid vast en nemen de belangrijkste beslissingen. Gedeputeerde Staten (GS) vormen het dagelijks bestuur van de provincie en voeren het beleid uit. Provinciale Staten controleren of Gedeputeerde Staten het beleid goed uitvoeren.

Wat kunt u zelf doen?

Provinciale Staten behartigen als volksvertegenwoordigers de belangen van de inwoners van de provincie Utrecht.

De leden van de Provinciale Staten zijn de oren en ogen van de provincie Utrecht. Statenleden signaleren wat er speelt in de samenleving en staan open voor uw inbreng. Uw mening telt.

Wat kunt u zelf doen?