Statengriffie

De Statengriffie verzorgt alles wat nodig is om de vergaderingen van Provinciale Staten en Statencommissies voor te bereiden en goed te laten verlopen, inclusief de verspreiding van de daarvoor benodigde stukken. Daarnaast adviseert en ondersteunt de Statengriffie het Presidium (het dagelijks bestuur van de Staten), het fractievoorzittersoverleg, de voorzitter van de Provinciale Staten en de voorzitters van de drie Statencommissies. Ook adviseert de Statengriffie Statenleden over de vereiste procedures voor het indienen van moties, amendementen en initiatiefvoorstellen en ondersteunt de Statengriffie bij Statenonderzoeken (enquêtes). Bij haar taken hoort ook de communicatie voor de Staten.

Bij de Statengriffie werken zeven mensen onder leiding van de griffier, Karin Peters. De griffier is de eerste adviseur van de Provinciale Staten. Tijdens de Statenvergadering zit de griffier naast de voorzitter (de commissaris van de Koning) en ondersteunt hem in zijn taak als voorzitter van de vergadering. Zij bekijkt of ingediende amendementen en moties op de juiste wijze zijn opgesteld, begeleidt de stemrondes en houdt in de gaten of de vergadering verloopt volgens het Reglement van Orde.

U kunt de Statengriffie benaderen voor alles wat met de Provinciale Staten(leden) te maken heeft, bijvoorbeeld voor het inspreken tijdens een Statencommissie, het uitnodigen van Provinciale Staten voor een werkbezoek, vragen aan Statenleden of als u in de media werkzaam bent en persvragen heeft.

Statengriffie

Karin Peters, Griffier Provinciale Staten
E-mail: karin.peters@provincie-utrecht.nl
Mobiel: 06 18 30 06 06

In contact

U kunt de Statengriffie schrijven, mailen of bellen via onderstaande gegevens. Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen met een van de medewerkers.

Provinciale Staten Utrecht
T.a.v. Statengriffie
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

E-mail: statengriffie@provincie-utrecht.nl
Telefoon: 030 258 23 67

Medewerkers statengriffie

Marie Louise Engelsman, commissiegriffier RGW
E-mail: marie.louise.engelsman@provincie-utrecht.nl
Mobiel: 06 54 35 41 07

Ruud Poort, adjunct-griffier en commissiegriffier M&M en Omgevingsvisie
E-mail: ruud.poort@provincie-utrecht.nl
Mobiel: 06 18 30 05 27

Johan Dorst, Statenadviseur en commissiegriffier FAC
E-mail: johan.dorst@provincie-utrecht.nl
Mobiel: 06 25 77 89 77

Berbel Ferwerda, commissiegriffier BEM
E-mail: berbel.ferwerda@provincie-utrecht.nl
Mobiel: 06 52 76 97 15

Brent Wijshijer, commissiesecretaris M&M, BEM en Omgevingsvisie
E-mail: Brent.wijshijer@provincie-utrecht.nl
Mobiel: 06 18 54 47 29

Esther IJsbrandij, secretaris Statenwerk en commissiesecretaris RGW
E-mail: esther.ijsbrandij@provincie-utrecht.nl 
Mobiel: 06 21 84 44 39

Manouk Miltenburg, griffieondersteuner en commissiesecretaris FAC
E-mail: manouk.miltenburg@provincie-utrecht.nl
Mobiel: 06 18 90 88 38

Communicatie en persinformatie 

Manouk Miltenburg
E-mail: manouk.miltenburg@provincie-utrecht.nl
Mobiel: 06 18 90 88 38