Arthur Kocken

Arthur Kocken

Statenlid sinds 10 maart 2011.
vvd

Mijn thema's

  • Bestuur
  • Cultuur en Erfgoed
  • Economie en Toerisme
  • Integraal Gebiedsprogramma
  • Personeel en Organisatie
  • Strategie
  • Transformatie Opgaven

Sprekersfragmenten

Bekijk alle sprekersfragmenten van Arthur Kocken. Deze videofragmenten zijn opgenomen tijdens de Statenvergaderingen en zijn op datum terug te vinden in het Stateninformatiesysteem van Provinciale Staten Utrecht.

Nevenfuncties

  • Programmamanager - gemeente Nieuwegein
  • Bestuurslid - Ondersteuningsstichting VVD-Fractie Provinciale Staten
  • Kerngroeplid - Landelijk Thematisch Netwerk VVD: gezondheid