Provinciebestuurders over hun passies en plannen

Portretten video's provinciebestuurders
Eén jaar GS Utrecht: één video van een provinciebestuurder per dag

Het provinciebestuur van Utrecht werkte in juni 2020 al weer een jaar aan de route richting schonere energie, een sterkere economie, meer hoogwaardige natuur voor ons allemaal, betere bereikbaarheid per fiets en ov, meer ruimte voor woningbouw en een goede toekomst voor de landbouw.

Een mooi moment om terug te kijken en gelijktijdig het vizier op de toekomst te richten. In zes video’s vertellen Utrechtse provinciebestuurders ieder afzonderlijk over de passie voor hun portefeuille, zaken die al geregeld zijn voor inwoners en over alles wat nog gerealiseerd wordt de komende tijd.  #1jaarGSUtrecht 

Video's 1 jaar Gedeputeerde Staten

 • Hans Oosters

  Commissaris van de Koning Hans Oosters: “Het afgelopen jaar hebben we samen met Provinciale Staten, onze ambtenaren, inwoners, bedrijven en organisaties de schouders eronder gezet om, ook in deze tijd, vast te houden aan ambities. Samen werken we aan een gezonde en duurzame leefomgeving in onze prachtige provincie”. 

 • Hanke Bruins Slot

  Natuur is onmisbaar voor een toekomstbestendige provincie. De provincie werkt aan meer natuur om een gezonde regio te blijven waar het goed wonen, werken en leven is. In deze video neemt gedeputeerde Hanke Bruins Slot je mee naar reservaat Demmerik. Daar heeft de provincie Utrecht natuur ontwikkeld. Je bent als wandelaar welkom om ervan te genieten. 

 • Robert Strijk

  De provincie Utrecht zet in op bedrijvigheid die in het teken staat van kwaliteit en duurzaamheid door innovaties. Zo stimuleren we onder andere de circulaire economie in de regio. Gedeputeerde Strijk van Economie neemt je in de video mee naar een Utrechts familiebedrijf, waar met oog voor duurzaamheid wordt gewerkt. 

 • Rob van Muilekom

  We willen dat de bouw van woningen wordt versneld. Minstens 50 procent van de nieuw te bouwen woningen in het segment middenhuur en sociale huur moet betaalbaar zijn. Er moeten voldoende woningen voor starters en eenpersoonshuishoudens gebouwd worden. We bouwen ook voor de toekomst, zodat over 30 jaar het aanbod van huizen voldoet aan de vraag die er dan is.

 • Arne Schaddelee

  Het 'nieuwe normaal’ betekent heel veel voor onze mobiliteit. In het openbaar vervoer verandert er het nodige; andere vervoersmiddelen zoals de fiets of lopen worden sneller gekozen en er zal meer gespreid gereisd gaan worden. De mobiliteitstransitie is in volle gang, vertelt gedeputeerde Arne Schaddelee in deze video.

 • Anneke Knol

  Provinciesecretaris en directeur van de provincie Utrecht Anneke Knol: "Samen met Gedeputeerde Staten werk ik aan een slagvaardige provincieorganisatie zodat we ons steeds in kunnen blijven zetten voor inwoners, bedrijven en partners in onze mooie provincie. Ook in deze coronatijd kunt u op ons blijven vertrouwen."