Digitale zienswijze indienen

Wanneer u (als particulier, bedrijf of instelling) een opmerking heeft over of het niet eens bent met een ontwerpbesluit van de provincie, dan kunt u hierover in veel gevallen een zienswijze (soms ook ‘opmerking’ genoemd) indienen. Meestal mogen alleen belanghebbenden een zienswijze indienen. Soms worden ook anderen in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Wanneer dat het geval is, wordt dat duidelijk vermeld bij het ontwerpbesluit.

Een zienswijze indienen kan tijdens de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Het indienen van een zienswijze kan zowel mondeling als schriftelijk (ook digitaal).  Zodra de termijn dat het ontwerpbesluit ter inzage heeft gelegen, voorbij is, neemt het provinciebestuur een definitief besluit. De ingediende zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming.

Indieners van zienswijzen ontvangen altijd bericht over de besluitvorming. Vaak worden de genomen besluiten ook algemeen bekend gemaakt (via de website, kranten, correspondentie, etc.).  Bij het definitieve besluit wordt vermeld of daartegen nog rechtsmiddelen (bezwaar of beroep) ingezet kunnen worden, bij welke instantie en binnen welke termijn.

Digitaal zienswijze indienen