Bestuurlijke zaken

De aanpak van maatschappelijke vraagstukken is niet meer exclusief van de overheid, want er zijn nu ook veel andere spelers (bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgers) bij betrokken. Alle partners in de provincie hebben hetzelfde belang: een provincie waar het goed wonen, werken en recreëren is. De provincie bevordert de integrale, regionale samenwerking op die opgaven. Daarvoor worden bestuurlijke ontwikkelingen op Europees, landelijk, regionaal en lokaal niveau gevolgd en vertaald naar het provinciaal beleid, strategie en handelen.

Nieuws