Bestuurlijke zaken

De aanpak van maatschappelijke vraagstukken is niet meer exclusief van de overheid. Er zijn nu ook veel andere spelers (bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgers) bij betrokken. Alle partners in de provincie hebben hetzelfde belang: een provincie waar het goed wonen, werken en recreëren is. De provincie bevordert de integrale, regionale samenwerking op die opgaven. We volgen bestuurlijke ontwikkelingen op Europees, landelijk, regionaal en lokaal niveau. Deze ontwikkelingen vertalen we naar het provinciaal beleid, strategie en handelen.

Nieuws

Nieuwsoverzicht Bestuurlijke zaken
Nieuwsoverzicht Bestuurlijke zaken