Samenwerken aan de toekomst van het landelijk gebied

In juni 2022 heeft het Rijk de startnotitie van het Nationaal Programma Landelijk Gebied gepubliceerd. Dit programma brengt de opgaven op het gebied van stikstof, natuur, water, klimaat en bodem samen en zorgt voor een gecombineerde aanpak voor een vitaal landelijk gebied. In november 2022 maakte het Rijk de regionale uitwerking van de doelen voor natuur, water en klimaat bekend. In dit dossier houden we u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen rondom het Nationaal Programma Landelijk Gebied, en met name wat dit betekent voor onze provincie.

Nieuws

Meer nieuws over Toekomst landelijk gebied
Meer nieuws over Toekomst landelijk gebied

Contact

Wilt u contact met ons over de toekomst van het Utrechtse landelijk gebied en/of de stikstofreductiedoelen?