Samenwerken aan de toekomst van het landelijk gebied

Het Nationaal Programma Landelijk Gebied brengt de opgaven op het gebied van stikstof, natuur, water, klimaat en bodem samen en zorgt voor een gecombineerde aanpak voor een vitaal landelijk gebied. In opdracht van het Rijk hebben wij begin juli 2023 ons Provinciaal Gebiedsprogramma opgeleverd: het Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG). Dit programma brengt de opgaven op het gebied van stikstof, natuur, water, klimaat en bodem samen en zorgt voor een gecombineerde aanpak voor een vitaal landelijk gebied. In dit dossier houden we u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen rondom het Nationaal Programma Landelijk Gebied, en met name wat dit betekent voor onze provincie.

Nieuws

Meer nieuws over Toekomst landelijk gebied
Meer nieuws over Toekomst landelijk gebied

Contact

Wilt u contact met ons over de toekomst van het Utrechtse landelijk gebied en/of de stikstofreductiedoelen?