Vergunningen en meldingen

Wilt u een van de onderstaande werkzaamheden of activiteiten gaan uitvoeren? Dan heeft u daarvoor waarschijnlijk een vergunning of ontheffing nodig of moet u een melding doen. Op deze manier beschermen we de leefomgeving.

Onderzoek via de onderstaande informatiepagina's welke toestemming(en) u nodig heeft. Doe dit voordat u begint met de werkzaamheden of activiteiten. Op de onderstaande informatiepagina's vindt u ook de actuele informatie over de manier waarop u de toestemming aanvraagt. En waar u terechtkunt bij aanvullende vragen. 

Heeft u een algemene vraag over vergunningverlening bij de provincie Utrecht? Neem dan contact met ons op via servicebureau@provincie-utrecht.nl of via 030 258 91 11.