Vergunningen en meldingen

Wilt u een van de onderstaande werkzaamheden of activiteiten uitvoeren? Dan heeft u daarvoor waarschijnlijk toestemming voor nodig. Op deze manier beschermen we de leefomgeving.

Onderzoek via de onderstaande informatiepagina's welke toestemming(en) u nodig heeft. Doe dit voordat u begint met de werkzaamheden of activiteiten. 

Heeft u een vraag over een toestemming genoemd in het Omgevingsloket voor een activiteit waarvoor de provincie Utrecht het bevoegd gezag is? Kijk dan in de informatiepagina's hierboven of neem contact op met de betreffende organisatie.

De informatie op deze webpagina is voor het laatst bijgewerkt op 1 januari 2024 en u kunt er geen rechten aan ontlenen.