Bord, vlag, spandoek, informatiezuil, handelsreclame, kunstuiting of vergelijkbaar object plaatsen of wijzigen

Wilt u op of langs een provinciale weg en/of in het Gebied landschappelijke waarden een bord, vlag, vlaggenmast, spandoek, informatiezuil, handelsreclame, kunstuiting, licht- of geluidgevende voorziening of een vergelijkbaar object plaatsen of wijzigen? Bijvoorbeeld als verwijzing naar een evenement, camping of horecagelegenheid of naar een bedrijf, bedrijventerrein of instelling (zoals een ziekenhuis). Dan heeft u hiervoor toestemming van de provincie Utrecht nodig. Op deze manier bevorderen we de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid en beschermen we de landschappelijke waarden.

Vragen of hulp nodig?

Heeft u een inhoudelijke vraag over de toestemming, of een complex project of heeft u een vraag over het indienen van een aanvraag? Neem dan contact op met het servicebureau van het team Vergunningverlening Natuur en Landschap via servicebureau@provincie-utrecht.nl of 030 258 91 11 (vraag naar het Servicebureau van het team Vergunningverlening Natuur en Landschap).

De informatie op deze webpagina is voor het laatst bijgewerkt op 5 februari 2024 en u kunt er geen rechten aan ontlenen.