Financiën

De provincie werkt met gemeenschapsgeld om haar taken uit te voeren, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, mobiliteit, landschap, natuur, duurzame energie, gezonde economie en andere provinciale zaken. Dit geld komt voor een groot deel van de Rijksoverheid. Daarnaast ontvangt de provincie inkomsten uit provinciale opcenten op de Motorrijtuigenbelasting en provinciale leges, zoals grondwaterheffing.

Video's

De provincie Utrecht heeft het jaarverslag 2020 gepresenteerd. Het college van Gedeputeerde Staten kijkt aan de hand van video's terug op het afgelopen jaar.

Bekijk alle video's.

Jaarverslag 2020.

Infographics

De provincie Utrecht heeft het jaarverslag 2020 gepresenteerd. De infographics geven een korte grafische weergave van de resultaten van het afgelopen jaar.

Bekijk alle infographics.

Nieuws

Snel naar

Contact

Secretariaat Bedrijfsvoering

Telefoon: 030 258 90 14
E-mail: secretariaat.bedrijfsvoering@provincie-utrecht.nl