Cultuur en erfgoed

Onze provincie is rijk aan cultuur en erfgoed. Het vormt onze identiteit en maakt onze regio aantrekkelijk. We willen dat iedereen met cultuur kennis kan maken, de kans krijgt om mee te doen en zijn of haar talenten kan ontplooien. Ook zorgen we voor ons waardevolle erfgoed, zodat bewoners en bezoekers hiervan kunnen genieten, nu en in de toekomst.

Met het nieuwe cultuur-en erfgoedprogramma 2020 -2023 'Voor Jong en Altijd' (PDF, 17.78 MB) legt de provincie een basis voor de jaren 2020-2023. We investeren in bibliotheken en monumenten, in archeologie en cultuureducatie en werken aan de nominatie van de Neder-Germaanse Limes als UNESCO Werelderfgoed. Verder zorgen we ervoor dat monumenten verduurzamen en een nieuwe maatschappelijke functie krijgen. Ook gaan we aan de slag met een goed cultuuraanbod dat past bij de groei van onze steden.  Het molenbeleid wordt vernieuwd en varend, immaterieel en religieus erfgoed krijgen meer aandacht. Dit geldt ook voor festivals, het stimuleren van talentontwikkeling en nieuw museumbeleid. Bij al deze activiteiten werken we nauw samen met onze partners en Utrechtse gemeenten.

Steunpakket cultuur- en erfgoedsector

Cultuur- en erfgoedinstellingen die door de gevolgen van de coronacrisis zwaar zijn getroffen, kunnen in aanmerking komen voor steun van de provincie. De provincie heeft in overleg met gemeenten en instellingen een steunpakket voor de cultuur- en erfgoedsector met enkele regelingen ontwikkeld die op verschillende momenten opengesteld worden.

Het 'Verhaal van Utrecht', streek- en kasteelmusea

De streek- en kasteelmusea nemen een speciale plek in in het Utrechtse erfgoedlandschap. Zij bewaren én vertellen het 'Verhaal van Utrecht', de geschiedenis van de provincie Utrecht. De provincie vindt dat deze musea van groot belang zijn om het Utrechts erfgoed toegankelijk en bekend te maken voor een breder publiek. In het beleidskader 'Beter in verbinding' externe link staat hoe de provincie ervoor wil zorgen dat de positie van de streek- en kasteelmusea wordt versterkt en dat ze toekomstbestendig worden.

Nieuws

Meer nieuws
Meer nieuws