Cultuur en erfgoed

Onze provincie is rijk aan cultuur en erfgoed. Het vormt onze identiteit en maakt onze regio aantrekkelijk. We willen dat iedereen met cultuur kennis kan maken, de kans krijgt om mee te doen en zijn of haar talenten kan ontplooien. Ook zorgen we voor ons waardevolle erfgoed, zodat bewoners en bezoekers hiervan kunnen genieten, nu en in de toekomst.

Met het nieuwe cultuur-en erfgoedprogramma 2020 -2023 'Voor Jong en Altijd' (PDF, 17.78 MB) legt de provincie een basis voor de jaren 2020-2023. We investeren in bibliotheken en monumenten, in archeologie en cultuureducatie en werken aan de nominatie van de Neder-Germaanse Limes als UNESCO Werelderfgoed. Verder zorgen we ervoor dat monumenten verduurzamen en een nieuwe maatschappelijke functie krijgen. Ook gaan we aan de slag met een goed cultuuraanbod dat past bij de groei van onze steden.  Het molenbeleid wordt vernieuwd en varend, immaterieel en religieus erfgoed krijgen meer aandacht. Dit geldt ook voor festivals, het stimuleren van talentontwikkeling en nieuw museumbeleid. Bij al deze activiteiten werken we nauw samen met onze partners en Utrechtse gemeenten.

Coronacrisis

De coronacrisis kan tot gevolg hebben dat we niet al het voorgenomen beleid op korte termijn kunnen uitvoeren. We onderzoeken wat nodig is om de provinciale cultuur- & erfgoedsector te ondersteunen in deze moeilijke periode. Daarom werken we aan een steunpakket.

Nieuws

Meer nieuws
Meer nieuws