Europa

De Europese Unie, is naast gemeenten, waterschappen, andere provincies en het Rijk, de vijfde bestuurslaag waar de provincie Utrecht mee te maken heeft. Europese wetgeving heeft directe gevolgen voor de provincie. De provincie moet Europese regelgeving naleven en implementeren. Europa biedt ook kansen voor financiering, kennisuitwisseling en profilering.

Daarom volgt de provincie actief de Europese beleidsontwikkelingen en daar waar nodig probeert zij, samen met haar partners, deze te beïnvloeden. Deze monitoring van Europees beleid en lobby voert de provincie niet alleen uit, maar in verschillende verbanden, zoals het Interprovinciaal Overleg (IPO), het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel, de Regio Randstad en diverse Europese netwerken.

Nieuws

Nieuwsoverzicht Europa
Nieuwsoverzicht Europa