Wonen

De provincie Utrecht blijft groeien en heeft meer betaalbare en goed bereikbare woningen nodig.We streven ernaar om te komen tot de bouw van 10.000 woningen per jaar De helft van die woningen moet onderdeel uitmaken van het sociale en middeldure segment.

Lange termijn

De provincie neemt hierin het voortouw vanuit onze lokale kennis en netwerken in de regio. Samen met gemeenten, corporaties en marktpartijen plannen we de woningbouw in de regio’s voor de langere termijn. Het proces dat we hiervoor hebben ingericht heet regionaal programmeren.

Van plan naar uitvoering

Ons programma Versnelling Woningbouw helpt gemeenten en marktpartijen om woningbouwprojecten sneller naar de uitvoeringsfase te krijgen. Hiervoor bieden we ondersteuning in de vorm van kennis, capaciteit of een financiële injectie. 

Kenniscentrum woningmarkt

De provincie Utrecht ontwikkelt een Kenniscentrum voor de Utrechtse woningmarkt. We monitoren de woningmarkt intensief en stellen gegevens beschikbaar via onze Monitor Wonen. Zo kunnen we tijdig bijsturen en onze koers vasthouden: op de weg naar een toekomstbestendige en gezonde Utrechtse woningmarkt.

Woningbouw Hart van de Heuvelrug

Snel naar

Meld u aan voor de nieuwsbrief Versnelling Woningbouw