Wat doet de provincie?

Provinciehuis ingang

Utrecht groeit. Dat biedt veel kansen, maar ook uitdagingen. Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft.

We werken aan een duurzame en gezonde leefomgeving, met waardevolle natuur en schoon water, waarin we sneller naar duurzame energie willen voor iedereen. Een provincie met levendige steden en dorpen, met veilige en duurzame mobiliteit, en met een sterke economie.

Deze opgaven zijn geen losse vraagstukken, maar met elkaar verbonden. Soms lijken ze elkaar zelfs tegen te werken. Waar vinden we bijvoorbeeld nog ruimte om te groeien en vinden we aandacht voor groen? Door slim om te gaan met de beperkte ruimte in onze provincie en opgaven te combineren helpen we elkaar vooruit. Samen komen we verder.

De provincie Utrecht: samen balanceren tussen groen en groei.