Wat doet de provincie?

Provinciehuis ingang

Utrecht groeit. Dat biedt veel kansen, maar ook uitdagingen. Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft.

We werken aan een duurzame en gezonde leefomgeving, met waardevolle natuur en schoon water, waarin we sneller naar duurzame energie willen voor iedereen. Een provincie met levendige steden en dorpen, met veilige en duurzame mobiliteit, en met een sterke economie.

Deze opgaven zijn geen losse vraagstukken, maar met elkaar verbonden. Soms lijken ze elkaar zelfs tegen te werken. Waar vinden we bijvoorbeeld nog ruimte om te groeien en vinden we aandacht voor groen? Door slim om te gaan met de beperkte ruimte in onze provincie en opgaven te combineren helpen we elkaar vooruit. Samen komen we verder.

Coalitieakkoord

GroenLinks, VVD, D66, CDA en PvdA hebben een coalitieakkoord op hoofdlijnen bereikt. "Aan de slag voor Utrecht" is de titel van het coalitieakkoord. De vijf partijen zetten zich in voor een duurzame, gezonde, groene en ondernemende provincie Utrecht waar huidige én toekomstige generaties gelukkig kunnen leven.

Overdrachtsdocument

Het overdrachtsdocument (PDF, 9.96 MB) is een ambtelijk document dat is opgesteld met het oog op de Provinciale Statenverkiezingen van 2023. Het gaat in op de grootste opgaven die de komende jaren op de provincie Utrecht afkomen. Er is bij de beschreven opgaven aandacht voor eventuele randvoorwaarden, mogelijke keuzes en de (financiële) ruimte. Verder biedt het overdrachtsdocument ook inzicht in hoe de provincie Utrecht er voor staat en welke rollen en verantwoordelijkheden de provincie heeft.

De provincie Utrecht: samen balanceren tussen groen en groei.