Gedeputeerde Staten

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vormt het dagelijks bestuur van de provincie Utrecht. De voorzitter is de commissaris van de Koning.

De gedeputeerden worden elke vier jaar, na de Provinciale Statenverkiezingen, gekozen door de leden van Provinciale Staten (PS).

Wat doen gedeputeerden?

De gedeputeerden maken voorstellen en voeren besluiten uit. Iedere gedeputeerde heeft eigen onderwerpen en aandachtsgebieden, ook wel portefeuilles genoemd. Hoe de portefeuilles verdeeld zijn, vindt u in het coalitieakkoord 'Aan de slag voor Utrecht'(pdf 680 KB).

Gedeputeerde Staten vergaderen wekelijks op dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar, de besluiten wel.

College van Gedeputeerde Staten (GS)