Gedeputeerde Staten

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vormt het dagelijks bestuur van de provincie Utrecht. De voorzitter is de commissaris van de Koning.

De gedeputeerden worden elke vier jaar, na de Provinciale Statenverkiezingen (15 maart 2023), gekozen door de leden van Provinciale Staten (PS).

Wat doen gedeputeerden?

De gedeputeerden maken voorstellen en voeren besluiten uit. Iedere gedeputeerde heeft eigen onderwerpen en aandachtsgebieden, ook wel portefeuilles genoemd.

Gedeputeerde Staten vergaderen wekelijks op dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar, de besluiten wel.

College van Gedeputeerde Staten (GS)

Snel naar