Gedeputeerde Staten

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vormt het dagelijks bestuur. De commissaris van de Koning is voorzitter van Gedeputeerde Staten.

De gedeputeerden worden eens per vier jaar, na de Provinciale Statenverkiezingen, gekozen door de leden van Provinciale Staten (PS). GS vormen het dagelijks bestuur van de provincie.

Wat doen gedeputeerden?

De gedeputeerden stellen voorstellen op en voeren besluiten uit. Iedere gedeputeerde heeft zijn eigen onderwerpen en aandachtsgebieden, de zogenaamde portefeuilles.

Gedeputeerde Staten vergaderen wekelijks op dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar, de besluiten uiteraard wel. Bekijk het overzicht van de GS-besluiten.

Naar informatie over de individuele leden van Gedeputeerde Staten, vindt u hier ook informatie over de wachtgelden en declaraties, net als een overzicht van de aankomende werkbezoeken.

College van Gedeputeerde Staten (GS)

Snel naar