Wachtgelden

Als openbaar bestuurder geeft men vaak een vaste baan bij een andere werkgever op. Om inkomstenderving te voorkomen kunnen oud-bestuurders gedurende een bepaalde periode aanspraak maken op een uitkering die wachtgeld wordt genoemd. Dit wachtgeld wordt toegekend zodat de bestuurder een nieuwe baan kan zoeken, als het werk voor de provincie ophoudt. De periode waarin een oud-bestuurder wachtgeld kan krijgen is onder andere afhankelijk van de periode waarin hij of zij bestuurder was en van de vraag of de oud-bestuurder ook een andere uitkering krijgt. Aan het eind van ieder jaar wordt bekeken of men nog recht heeft op (een deel van het) wachtgeld.

Wet APPA

De provincie volgt bij het uitkeren van wachtgeld de bepalingen van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (Wet APPA) die in de Tweede Kamer is aangenomen. In deze wet zijn regels vastgesteld over de hoogte en de looptijd van de wachtgelduitkeringen aan oud-bestuurders. Uit de opgave van de provincie Utrecht blijkt ook dat overeenkomstig deze wet wachtgeld wordt uitgekeerd, na verrekening van inkomsten uit nevenfuncties van oud-GS en PS-leden. Uit oogpunt van privacybescherming zijn de gegevens anoniem weergegeven.