Awb-adviescommissie

De onafhankelijke Awb-Adviescommissie van PS en GS adviseert het bestuursorgaan over ingekomen bezwaarschriften, maar ook over administratieve beroepschriften en klachten. Voorwaarde voor klachten die de commissie behandelt, is dat ze gaan over de wijze waarop Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, de Commissaris van de Koning en/of ambtenaren zich hebben gedragen.

De Awb-adviescommissie bestaat uit 11 externe leden en kent op 1 juli 2023 de volgende samenstelling: mr. T. Elzenga, mr. H.W. Schmidt, mr. M.G.T. van Leyenhorst, prof. mr. P.J.J. van Buuren, mr. drs. G.A.J.M. Hoevenaars, mr. B.C. Knieriem, prof. mr. W. Konijnenbelt, mr. M.E.T. Vink-van Oostveen, mr. E.W. ten Heuw, prof. mr. E. Steyger, mr. D. Pool.

Raadpleeg de jaarverslagen van de Awb-Adviescommissie als u meer wilt weten over de werkzaamheden van de commissie.