Wob- en Woo-besluiten

Onderstaand treft u een overzicht met afgeronde Wob- en Woo-dossiers van de provincie Utrecht. Elk dossier is opgebouwd uit een Wob-/Woo-verzoek, het Wob-/Woo-besluit en, indien van toepassing, een totaalbestand met openbaargemaakte documenten en een bijbehorende inventarislijst.

2023

Informatieverzoek (Woo) indienen

De Wet open overheid (Woo), die de Wet openbaarheid bestuur (Wob) vervangt, regelt uw recht op informatie van de overheid. De Woo zorgt ervoor dat u inzage heeft in het overheidshandelen en dat u kunt deelnemen aan de democratie en overheidsbesluitvorming. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Woo of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet openbaar kan of mag worden gemaakt.

Lees meer

Pdf-bestanden

De toegankelijkheidsrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf-bestanden. De provincie Utrecht kan niet garanderen dat alle pdf's op de website aan de toegankelijkheidsrichtlijnen voldoen.