Onderwerpen

Snel naar

 • man aan het werk

  Bestuurlijke zaken

  De commissaris van de Koning is politiek verantwoordelijk voor zaken die met bestuur te maken hebben. Het gaat dan niet alleen om bestuurlijke zaken binnen de provincie zelf, maar ook om toezicht op onder meer gemeenten en waterschappen.
 • Hoog Catharijne

  Economie

  Utrecht is één van de meest competitieve economische regio’s van Europa. Wij worden nationaal en internationaal erkend als een toonaangevende en innovatieve regio. Groen, gezond en slim zijn daarbij onze speerpunten.
 • Koeien in weiland De Kleine Stal krijgen hooi

  Landbouw

  De provincie Utrecht wil dat de landbouw in 2025 voedsel produceert, het landschap open en groen houdt, bijdraagt aan milieudoelen en inspeelt op de vraag naar rust, ruimte en beleving.
 • Fietsenstalling Station Zuilen

  Mobiliteit

  De provincie Utrecht wil zorgen voor een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde en veilige omgeving. De provincie Utrecht beheert en onderhoudt 300 kilometer weg.
 • Wandelaars in natuurgebied Dwarsdijk

  Natuur

  De provincie Utrecht werkt aan een goede balans tussen natuur, landbouw, water, cultuurhistorie, landschap en recreatie. Kern van het natuurbeleid is behouden, versterken en verbinden van de natuur.
 • Lunetten op de Houtense vlakte

  Omgevingsvisie

  In de Omgevingsvisie staat hoe wij willen dat de provincie er in 2050 uitziet. Bijvoorbeeld: hoe gaan we om met de behoefte aan extra woningen, waar kunnen we duurzame energie opwekken en hoe beschermen we onze natuur?
 • Vrouw met kind lopen in nieuwbouwwijk

  Wonen

  De provincie Utrecht draagt bij aan aantrekkelijke steden en dorpen waar het goed wonen, werken en ontmoeten is. Wij willen een regio met voldoende passende woningen voor de inwoners.