Onderwerpen

Snel naar

 • Bestuurlijke zaken

  De commissaris van de Koning is politiek verantwoordelijk voor zaken die met bestuur te maken hebben. Het gaat dan niet alleen om bestuurlijke zaken binnen de provincie zelf, maar ook om toezicht op onder meer gemeenten en waterschappen.
  man aan het werk
 • Economie

  Utrecht is één van de meest competitieve economische regio’s van Europa. Wij worden nationaal en internationaal erkend als een toonaangevende en innovatieve regio. Groen, gezond en slim zijn daarbij onze speerpunten.
  MakeX Veenlandencollege, Mijdrecht
 • Energie en klimaat

  Het klimaat verandert. Doordat er steeds meer broeikasgassen (voornamelijk CO₂) in de lucht komen, warmt de aarde op. De gevolgen daarvan raken iedereen. Onze ambitie is zo snel mogelijk maar uiterlijk 2050 CO₂-neutraal te zijn. Met een duurzaam en betaalbaar energiesysteem voor alle inwoners op weg naar een klimaatbestendig Utrecht.
  windmolens langs Eemmeerdijk
 • Europa

  'Europa' oftewel de Europese Unie, is naast gemeenten, waterschappen, andere provincies en het Rijk, de vijfde bestuurslaag waar de provincie Utrecht mee te maken heeft.
  Europese vlaggen
 • Landbouw

  De provincie Utrecht wil dat de landbouw voedsel produceert, het landschap open en groen houdt, bijdraagt aan milieudoelen en inspeelt op de vraag naar rust, ruimte en beleving.
  Vrouw en man bij hek in weiland
 • Mobiliteit

  De provincie Utrecht wil zorgen voor een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde en veilige omgeving. De provincie Utrecht beheert en onderhoudt 300 kilometer weg.
  Fietsenstalling Station Zuilen
 • Natuur

  De provincie Utrecht werkt aan een goede balans tussen natuur, landbouw, water, cultuurhistorie, landschap en recreatie. Kern van het natuurbeleid is behouden, versterken en verbinden van de natuur.
  Wandelaars in natuurgebied Dwarsdijk
 • Wonen

  De provincie Utrecht blijft groeien en heeft meer betaalbare en goed bereikbare woningen nodig. We streven ernaar om te komen tot de bouw van 10.000 woningen per jaar
  Vrouw met kind lopen in nieuwbouwwijk