Home

Homepage van de provincie Utrecht.

Functies bij deze pagina

Home

Contact

Telefoon: (030) 258 91 11
E-mail: info@provincie-utrecht.nl

Laatste nieuws

23 april 2014
Polder De Bovenland

In de zomerperiode van 2014 gaat de provincie Utrecht een faunapassage aanleggen onder de Ingenieur Enschedeweg (N212) in Wilnis.

22 april 2014
Drie commissarissen van de Koning

"Volstrekt onvoldoende". Zo beoordelen de drie provincies het door het kabinet beoogde pakket aan taken en bevoegdheden van de nieuw te vormen ...

23 april 2014

De provincie Utrecht gaat de komende jaren ruim 1700 hectare grond die van het Rijk is overgenomen verkopen. Het gaat zowel om gronden in (toekomstige) ...

23 april 2014

Van december 2013 tot februari 2014 heeft een bestuurlijke consultatie in het kader van het Deltaprogramma plaatsgevonden. Op het Regioadvies Neder-Rijn en ...