Economie

Utrecht is één van de meest competitieve economische regio’s van Europa. Groen, gezond en slim zijn daarbij onze speerpunten. Samen met onze economische partners vertalen we dat naar een economie die toekomstbestendig is en die bijdraagt aan brede welvaart: gericht op economische kansen op het vlak van gezondheid, gezonde en duurzame leefomgeving en verstandige, inclusieve digitalisering. Met oog voor toekomstbestendig werk. En vanuit het besef dat we slim moeten omgaan met de schaarse fysieke ruimte voor economie.

We werken daarbij samen met ondernemers, kennis- en onderwijsinstellingen, met de ROM Utrecht Region, de Economic Board Utrecht, de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht, de Utrecht Talent Alliantie, gemeenten, Rijk, andere provincies en vele andere partijen.

Ons economisch beleid is vertaald naar o.a. de Economische visie 2020-2027, de Regionale Economische Agenda (PDF, 309 KB), de Human Capital Agenda, de Ruimtelijk Economische Strategie (PDF, 1,9 MB), de Provinciale Omgevingsvisie en het programma U Ned.

Regionaal-economische kennis

De basis onder economisch beleid zijn analyses van feiten, cijfers en trends. Ook hier werken we samen met regionale en landelijke partners, om een zo scherp mogelijk beeld te krijgen van onze kansen en verbeterpunten. Tegelijkertijd monitoren we de economie intensief. Via het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register bestaat een goed beeld van de werkgelegenheid.

Het Integraal Bedrijventerreinen Informatiesysteem (IBIS) geeft informatie over de bedrijventerreinen. De beknopte Monitor Regionale Economie houdt de vinger aan de pols met vijf basisindicatoren:

  • Vacatures
  • Werkloosheid
  • WW-uitkeringen
  • Ondernemersverwachtingen- en belemmeringen
  • Economische groei

De Monitor Economische Impact Coronacrisis bundelt informatie over de economische gevolgen van de coronacrisis.

Nieuws

Nieuwsoverzicht economie
Nieuwsoverzicht economie