Economisch beleid

Het economisch beleid van de provincie is vertaald naar onder andere de

Regionaal-economische kennis

De basis onder economisch beleid zijn analyses van feiten, cijfers en trends. We werken samen met regionale en landelijke partners, om een zo scherp mogelijk beeld te krijgen van onze kansen en verbeterpunten. Tegelijkertijd monitoren we de economie intensief.

Het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register geeft een goed beeld van de werkgelegenheid.

Het Integraal Bedrijventerreinen Informatiesysteem (IBIS) geeft informatie over de bedrijventerreinen.

De Monitor Regionale Economie schetst een beeld van de ontwikkelingen in de regionale economie. Hiervoor hebben we samen met regionale partners circa 60 indicatoren bijeengebracht. We kijken naar de brede welvaart in de regio Utrecht, de informatie is verdeeld in 7 hoofdthema’s:

  • Economisch DNA

  • Innovatie & ondernemerschap

  • Digitalisering

  • Bereikbaarheid & vastgoed

  • Onderwijs & arbeidsmarkt

  • Gezonde mensen

  • Leefomgeving