U Ned

Utrecht is één van de meest aantrekkelijke, economisch sterke en dynamische gebieden van Nederland. De druk op de woningmarkt en het mobiliteitssysteem is daardoor groot. Om de regio bereikbaar en leefbaar te houden is in 2018 het programma U Ned gestart. Dit wil woningen en werklocaties ontwikkelen in het bestaande stedelijk gebied dichtbij voorzieningen en openbaar vervoerknooppunten. Zo kunnen toekomstige bewoners optimaal gebruik maken van bestaande infrastructuur en voorzieningen en wordt het waardevolle groen gespaard van de aantrekkelijke en kwetsbare landschappen om het stedelijke gebied.

Samenwerking

De provincie Utrecht werkt in het programma U Ned samen met:

  • 10 gemeenten:

    Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist
  • Ministeries van:

    Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
  • Rijkswaterstaat
  • ProRail
  • NS

Met elkaar betrekken wij bewoners, reizigers, bedrijven en andere belanghebbenden om een goede aanpak voor de toekomst te ontwikkelen.

Nieuws