Over de organisatie

De organisatie van provincie Utrecht bestaat uit het bestuur, de ambtelijke organisatie en haar directie. Het bestuur bestaat uit de Provinciale Staten (PS), Gedeputeerde Staten (GS) en de commissaris van de Koning, Hans Oosters.

De directie vormt een belangrijke schakel tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie. De directie bestaat uit de afdelingsmanagers en wordt voorgezeten door de provinciesecretaris /algemeen directeur Anneke Knol - van Leeuwen.

Snel naar

  • handen schudden beeldscherm

    Integriteit

    Integer handelen is van groot belang en vormt een van de belangrijkste voorwaarden voor het vertrouwen van burgers in het openbaar bestuur.