Integriteit

Integer handelen is voor overheidsinstanties van groot belang en vormt een van de belangrijkste voorwaarden voor het vertrouwen van burgers in het openbaar bestuur. De provincie Utrecht voert daarom een integriteitsbeleid en besteedt veel aandacht aan het integer handelen van ons bestuur, de ambtelijke organisatie en in de samenwerking met onze maatschappelijke partners.

handen schudden beeldscherm

Bestuur

Het bestuur van de provincie bestaat uit Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten (dagelijks bestuur). De belangrijkste regels over integriteit staan in de provinciewet. In deze wet staat onder meer dat de leden van zowel Provinciale Staten als Gedeputeerde Staten de ambtseed afleggen, hun nevenwerkzaamheden publiceren en hoe zij moeten omgaan met vertrouwelijke informatie.

Er is een gezamenlijke gedragscode opgesteld voor Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning.

Ambtelijke organisatie

Als overheidsorganisatie zijn wij, conform de ambtenarenwet, verplicht een integriteitsbeleid op te stellen en te voeren.

De ambtelijke gedragscode integriteit richt zich, als onderdeel van het integriteitsbeleid, vooral op het gedrag van ambtenaren en geeft ambtenaren essentiële informatie voor het handelen in specifieke situaties. De gedragscode is aanvullend op bestaande regelgeving en vervangt deze niet. Deze gedragscode is rechtstreeks op iedereen van toepassing die een arbeidsovereenkomst heeft bij de provincie Utrecht.

Samenwerkingspartners

De provincie werkt met veel partners samen, zowel maatschappelijk als uit het bedrijfsleven. De provincie verstrekt vergunningen en subsidies, sluit contracten en aanbestedingen. Alle partners moeten in deze samenwerking integer handelen, daarom zijn er regelingen opgesteld over bv. inkoop en aanbestedingen.

De Wet Bevordering Integriteitsbeoordeling Openbaar Bestuur (Wet Bibob) biedt de provincie de mogelijkheid om in bepaalde gevallen de integriteit van samenwerkingspartners te toetsen. Zo kan de provincie voorkomen dat zij samenwerken met partners die niet integer handelen.

Contact

Voor vragen over integriteit en de provincie Utrecht kunt u rechtstreeks mailen naar integriteit@provincie-utrecht.nl. Wij streven ernaar uw vraag binnen 5 werkdagen te beantwoorden.