Wet Bibob

De wet Bibob heet voluit ‘Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur’. Deze wet biedt bestuursorganen de mogelijkheid om in bepaalde gevallen de integriteit van partijen te toetsen. De provincie Utrecht past de wet Bibob toe bij vergunning- en subsidieverlening, vastgoedtransacties en overheidsopdrachten. Het beleid daaromtrent is vastgelegd in de Beleidsregels Bibob provincie Utrecht.

Contact

Loket Bibob
E: bibob@provincie-utrecht.nl
T: 030 - 25 89 020 (Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)