Wet Bibob

De wet Bibob heet voluit ‘Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur’. Deze wet biedt de provincie Utrecht de mogelijkheid om in bepaalde gevallen de integriteit van partijen te toetsen. De provincie Utrecht past de wet Bibob toe op vergunningen uit de wet Algemene bepalingen omgevingsrecht en overheidsopdrachten op het gebied van milieu, ICT en bouw. De regels daarvoor zijn vastgelegd in de Beleidsregels Bibob provincie Utrecht.

Contact

Loket Bibob

E: bibob@provincie-utrecht.nl