Samen werken

hand met kunstzinnig raderwerk

De provincie heeft veel bevoegdheden, maar kan uiteraard niet alles alleen. Binnen en buiten de grenzen van de regio Utrecht wordt daarom de samenwerking opgezocht. Per project of onderwerp zoekt de provincie Utrecht samenwerking met wisselende partners. De ene keer is dat het Rijk, een andere keer de provincie of een gemeente. Bij grote projecten zijn ze dit soms allemaal. Hoe dan ook, samenwerken is van groot belang voor het succes van projecten.