Samen werken

hand met kunstzinnig raderwerk

De provincie heeft veel bevoegdheden, maar kan niet alles alleen. Binnen en buiten de grenzen van de regio Utrecht zoeken we daarom de samenwerking op. Met wie hangt af van het project of onderwerp. De ene keer is dat het Rijk, een andere keer een provincie of gemeente. Bij grote projecten zijn ze dit soms allemaal.

Ook met de inwoners en ondernemers van de provincie Utrecht zoeken we steeds meer de samenwerking op. Bijvoorbeeld door met hen in gesprek te gaan in 'Open keukengesprekken'.