Provinciale Staten Utrecht

De Provinciale Staten van Utrecht zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie Utrecht. De 49 Statenleden controleren en beoordelen de voorstellen vanuit het college van Gedeputeerde Staten. Daarnaast stellen ze het beleid van de provincie op hoofdlijnen vast. 

Provinciale Staten zijn daarmee het hoogste bestuursorgaan van de provincie.

Alle informatie over Provinciale Staten, zoals vergaderdata, besluiten en wie de Statenleden zijn vind je terug op hun eigen website: www.provincialestatenutrecht.nl.

Vergadering Provinciale Staten in Statenzaal

Doe mee met Provinciale Staten

Inwoners kunnen op verschillende manieren meedoen met Provinciale Staten Utrecht.

  • Wil je in contact komen met de Statenleden? Bekijk hier het overzicht van alle fracties en de profielen van Statenleden, commissieleden en fractiemedewerkers. Je vindt daar ook van iedereen de contactgegevens.
  • Wil je tijdens een Statencommissie of Provinciale Statenvergardering je mening delen met de Statenleden en/of commissieleden? Meld je dan aan als inspreker.
  • Wil je een uniek kijkje achter de schermen bij een Provinciale Statenvergadering? Meld je dan aan als Gast van de Staten.
  • Wil je met jouw klas op een leuke en speelse manier kennis maken maken met Provinciale Staten Utrecht? Meld je dan aan voor het Provinciespel.

Verkiezingen

De eerstvolgende verkiezingen van Provinciale Staten zijn in maart 2027.  Het proces-verbaal van de Provinciale Statenverkiezingen in 2023 vind je hier terug.

Alle vergaderingen van Provinciale Staten

Contact

Voor contact met Provinciale Staten kunt u de Statengriffie mailen, schrijven of bellen via onderstaande gegevens.

Provinciale Staten Utrecht
T.a.v. Statengriffie
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Telefoon: 030 25 89 070
E-mail: statengriffie@provincie-utrecht.nl