Ruimtelijke ontwikkeling

Via het ruimtelijk beleid draagt de provincie bij aan een kwalitatief hoogwaardige fysieke leefomgeving, waarin het ook in de toekomst plezierig wonen, werken en recreëren is. De provincie vindt duurzaam ruimtegebruik, ruimtelijke kwaliteit en klimaatbestendigheid belangrijk. Er zijn veel opgaven voor onder andere bodem, water, natuur en landschap, woningbouw, bedrijven, landbouw, wegen, recreatie en duurzame energiewinning. Om een goede balans te vinden in deze opgaven, maakt de provincie in haar beleid en regels keuzes. De keuzes die de provincie maakt, staan in de Omgevingsvisie. De regels die daaruit voortkomen, staan in de Omgevingsverordening.

Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. De Omgevingswet bundelt regels voor projecten in de fysieke leefomgeving en maakt ze eenvoudiger. 

Nieuws

Nieuwsoverzicht Ruimtelijke ontwikkeling
Nieuwsoverzicht Ruimtelijke ontwikkeling