Omgevingsvisie

Omgevingsvisie provincie Utrecht
 • De keuzes die de provincie maakt voor onze leefomgeving staan in de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie is op 10 maart 2021 vastgesteld door Provinciale Staten en is op 1 april 2021 in werking getreden.

  Online raadplegen

  U kunt de Omgevingsvisie online raadplegen op ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl en op de landelijke site ruimtelijkeplannen.nl (klik op de button "Plannen zoeken" en zoek vervolgens op plannaam "Omgevingsvisie provincie Utrecht".

  ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl/NL.IMRO.9926.2020OWVISIE-VA01

  Op ruimtelijkeplannen.nl vindt u alle ruimtelijke plannen en regels van alle overheden die op dit moment gelden. Op ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl vindt u alle plannen van de provincie Utrecht, deze viewer biedt meer mogelijkheden. Bekijk de uitlegvideo voor meer tips voor het bekijken van de Omgevingsvisie.

  Download Omgevingsvisie

  In de interactieve pdf (94 MB) van de Omgevingsvisie kunt u via de knoppen rechts bovenaan de bladzijden door het document bladeren. Ook kunt u direct vanuit de inhoudsopgave naar de betreffende bladzijde of kaart klikken.

  Omgevingsvisie provincie Utrecht (pdf)

 • Publieksfolder Omgevingsvisie

  Kaart Omgevingsvisie 2050

  Deze folder geeft u een eerste indruk van de Omgevingsvisie: hoe willen we dat de provincie Utrecht er in 2050 uitziet?

  Download de folder over de Omgevingsvisie

  Zie ook

  (Interim) Omgevingsverordening

  Nota van Beantwoording

  De Nota van Beantwoording geeft een overzicht van alle ingediende zienswijzen op de Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening en de reacties hierop.

  Download Nota van Beantwoording

De zeven thema's van de omgevingsvisie: Stad en land gezond, Klimaatbestendig en waterrobuust, Duurzame energie, Vitale steden en dorpen, Duurzaam, gezond en veilig bereikbaar, Levend landschap, erfgoed en cultuur, Toekomstbestendige natuur en landbouw
De 7 thema's uit de Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie in het kort

De Omgevingsvisie van de provincie Utrecht bevat een uitwerking in thema’s en in gebieden. De uitwerking is in 7 thema’s gevat:

 • Stad en land gezond
 • Klimaatbestendig en waterrobuust
 • Duurzame energie
 • Vitale steden en dorpen
 • Duurzaam, gezond en veilig bereikbaar
 • Levend landschap, erfgoed en cultuur
 • Toekomstbestendige natuur en landbouw

De uitwerking in gebieden valt uiteen in drie regio’s: U16, Amersfoort en Foodvalley. Met deze uitwerking van ons beleid in drie regio’s brengen wij gebiedsgericht samenhang aan tussen de thematische ambities.

Slim combineren en ontwikkelingen concentreren

We willen onze visie bereiken door functies slim te combineren en ontwikkelingen te concentreren. Alleen dan is het mogelijk om onze ambities en opgaven te realiseren. We moeten concentreren en combineren om bijvoorbeeld een plek te geven aan de stedelijke ontwikkelingen, het opwekken van duurzame energie en de groene en blauwe ontwikkelingen. Dit is het hart van de Omgevingsvisie en het vormt de basis voor al ons beleid en uitvoering.

Omgevingsvisie.