Huisstijl

We hanteren één stijl voor al onze uitingen, van folder tot visitekaartje, van website tot wegenbord. Gebruik de stijl consequent, ook in de documenten die je zelf maakt zoals brieven, notities en rapporten. Dat bevestigt de professionele en heldere aanpak die we in ons werk nastreven.

Snel naar

  • Bouwstenen

    De provincie Utrecht hanteert één stijl voor alle uitingen, van folder tot visitekaartje, van website tot wegenbord. We maken daarbij gebruik van een aantal bouwstenen, zoals kleurgebruik en typografie.

  • Drukwerk

    De provincie Utrecht maakt, naast een toenemend aantal digitale middelen, gebruik van drukwerk, zoals folders, brochures en omslagen. Bij ieder middel staan de huisstijlkaders en toepassing beschreven.

  • Beeldbank

    Aan haar medewerkers biedt de provincie Utrecht een beeldbank. Deze beeldbank bevat een groot aanbod aan foto's die gebruikt kunnen worden voor verschillende communicatiedoeleinden.

Contact

Heb je vragen over de toepassing van de huisstijl of over de productie van een middel, neem contact met ons op.

E-mail: huisstijl@provincie-utrecht.nl