Huisstijl

De stijl van de provincie Utrecht

De stijl van provincie Utrecht is eigentijds, maar toch zakelijk en herkenbaar. De stijl biedt mogelijkheden waarmee communicatie vanuit verschillende projecten en opgaven zich beter van elkaar kan onderscheiden, maar eenheid in de communicatie van de provincie toch geborgd wordt.

De stijl gaat uit van het witte kruis op het rode veld, oftewel de ‘4 rode blokken’ uit het wapen en de vlag van provincie Utrecht. In de stijl passen we de vierkante blokken dynamisch toe. Ze vormen een kruispunt en overlappen en schuiven binnen een stramien verschillende richtingen op. Zoals provincie Utrecht verschillende opgaven en partners samenbrengt en verschillende belangen laat samenkomen in diverse ontmoetingen. Zo ontstaat een dynamische vormtaal met een herkenbare, maar steeds wisselende lay-out, een rijk kleurenpalet en diversiteit in fotografie die passen bij provincie Utrecht.

De vierkante blokken vormen de basis voor alle vormelementen, de lay-outprincipes, de typografie, de iconen en zelfs de illustraties. De vierkante blokken en het logo zijn de uitgangspunten, maar we passen ze speels toe.

De stijl van provincie Utrecht toont de provincie middenin de samenleving, divers, modern en innovatief ten opzichte van de opgaven waarvoor ze staat.

visualisatie van de vier rode blokjes en hoe daar een vormenstijl uit ontstaat.

Contact

Heeft u vragen over de toepassing van de huisstijl of over de productie van een middel, neem contact op met de interne vormgever via huisstijl@provincie-utrecht.nl.