Recreatie en toerisme

Vrijetijdsbesteding is belangrijk voor de leefbaarheid in steden, dorpen en buitengebied van de provincie. We werken aan een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving waar inwoners en toeristen hun tijd door kunnen brengen. Hierbij ligt de nadruk op de recreatiezones en -terreinen, het recreatief hoofd(route)netwerk, verblijfsrecreatie, toerisme en sport. We streven hierbij naar combinaties met natuur, cultuur, landbouw, erfgoed, water en klimaatadaptatie. Ook de bestuurlijke samenwerking op het gebied van recreatie (recreatieschappen) en beheer en financiering van terreinen, routes en andere voorzieningen vinden we belangrijk. Verder zijn we in gesprek met gemeenten over een nieuw sportbeleid, waarbij we ons richten op sporten in de openbare ruimte, duurzame accommodaties en sport mogelijk maken voor alle inwoners van onze provincie.

Nieuws

Meer nieuws
Meer nieuws

Kaarten recreatie en toerisme